Historien om fixerum i Danmark

Fixelancen er et mobilt fixerum og det første fixerum i Danmark.

Den 12. september 2011 rullede Fixelancen for første gang på gaden, efter flere forsøg på at skabe trygge rammer for stofbrugere i København.

Den åbne stofscene har været en del af Vesterbros historie i årtier. En historie, der både rummer konflikter, kaos og perioder med massive problemer, men i sidste ende også en historie om, hvordan borger og civilsamfund tager sagen i egen hånd og skaber løsninger, hvor der er brug for det.

I tidslinjen kan du følge udviklingen gennem årtierne, og lære mere om de første forsøg på at etablere reelle fixemuligheder for stofbrugere på Vesterbro. Fra oprettelsen af Café Dugnad, over etableringen og den ligeså hurtige lukning af et fixerum i Reventlowsgade, til de første mange kilometer med Fixelancen – et fixerum på hjul, der igen banede vejen for nye muligheder.

I dag er der fem permanente stofindtagelsesrum i Danmark – herunder Skyen og H17 på Vesterbro – der kom i kølvandet på en ny lovgivning, der gav kommunerne mulighed for at oprette fixerum i Danmark.

Den Ny Fixelance er i dag et alternativ til de permanente fixerum, der kan være der, hvor der er brug for det, flytte sig ud i landet og rundt omkring i København. For nogle brugere er det præcis det, der er brug for.

Dyk ned i historien om fixerum i Danmark:

1970'erne
I slutningen af 1970’erne blev en stor del af stofmiljøet fordrevet fra Nørrebro til Vesterbro på grund af den store byfornyelse og sanering på Nørrebro, kombineret med en målrettet indsats mod narkomiljøet fra politiets side. Beboere fortæller at datidens Vesterbo blev et område, præget af stor mangfoldighed og folkelighed. Men de fortæller også om en slum, efterladt til sig selv, og konflikter mellem stofbrugerne og beboerne på Vesterbro, der fik nogle beboere til at gå på gaden og demonstrere imod stofbrug i gadebilledet.Det meste af stofhandlen blev koncentreret omkring det såkaldte “skarpe hjørne” ved Colbjørnsensgade og Istedgade, hvor sælgere og brugere opholdt sig store dele af døgnet. Stofbrugerne strømmede til det skarpe hjørne, og 40-50 procent af dem kom ifølge politiet fra andre dele af byen eller landet. Vesterbro blev en åben stofscene. Salget blomstrede, brugerne sad på gaden og fixede, overalt lå der blodige kanyler og alt muligt andet skrald. Mange lejligheder stod tomme, fordi de var i en elendig forfatning, og her flyttede stofbrugerne ind i mangel af bedre.

1980'erne
Gennem 1970’erne og start 1980’erne klagede beboerne løbende til Københavns Kommune over forholdene, uden at opleve de ønskede forandringer. Med tiden nåede byfornyelsen også til Vesterbro, og nye beboere flyttede ind i de nyrenoverede og dyrere lejligheder. Sammen med hotelejerne og de forretningsdrivende i området tog klagerne til i styrke, så de til sidste nåede frem til politikerne. Nu skulle der skabes ordnede forhold på Vesterbro. Derfor indledte politiet i 1989 en stor oprydningsaktion. Først og fremmest i form af en rydning af ”det skarpe hjørne” ved Istedgade og Colbjørnsensgade, der senere blev fulgt op af en forstærket indsats på gadeplan mod småhandel med narkotika i sidegaderne til Istedgade.
1990'erne
I 1990’erne var elendigheden på Vesterbro enorm. Der varblodige kanyler overalt. På fortove, i porte, baggårde, skralderum og sandkasser. I trappeopgange, baggårde, rendestene og på pladser sad stofbrugere og fixede. Beskidte kanyler og affald, afføring i baggårde og blodstænk på væggene var en ufravigelig og ulykkelig del af hverdagen for både Vesterbros borgere og for stofbrugerne. Sprøjtepatruljen, et initiativ fra brugerforeningen for Aktive Stofbrugere, samlede en sommer tolv tusinde kanyler op – om ugen – på et område på Vesterbro, der ikke var større end et par fodboldbaner.

2000'erne
I 2009 åbnede det, der skulle blive forløberen for både det mobile og det permanente fixerum: Café Dugnad og Sundhedsrummet i Den Brune Kødby på Halmtorvet.Forud var gået et intenst forarbejde mellem borgerne på Vesterbro ud fra en filosofi om, at hele lokalmiljøet vinder, når de mest udsatte får værdige forhold
– herunder adgang til toiletter, sundhedsydelser, mad i maven og et forum at give sin mening til kende i. Dugnad var blevet tildelt offentlige midler til at have 43 gæster om dagen, men der kom fast omkring 200. På toiletterne blev der fixet dagen lang, og i cafeens udendørs rygerum, der er overdækket og afskærmet fra omgivelserne, var der konstant 30-40 mennesker, som var travlt beskæftiget med at ryge narkotika.
2010'erne
Den 12. september 2011 rullede Fixelancen – det mobile fixerum – ud på Vesterbro for første gang. Initiativtagerne og stofbrugerne var nervøse, og politikerne rasede. Jurister fra Gadejuristen var tæt involveret i processen op til det mobile fixerums første dag på gaden. I de efterfølgende uger besluttede de desuden at tage med på samtlige ture, fordi alle involverede i projektet var bekymrede for, at der skulle komme et modsvar på det mobile fixerum fra myndighederne. Efter at det mobile fixerum havde været aktivt på Vesterbro i lidt over et år, åbnede Københavns Kommune Danmarks første godkendte fixerum ved Café Dugnad. I første omgang et midlertidigt rum, men senere på året ville kommunen etablere et permanent fixerum ved Mændenes Hjem i Lille Istedgade. Etableringen af det midlertidige fixerum blev foretaget i samarbejde med Foreningen Fixerum, og kommunen overtog samtidig foreningens to fixelancer, som skulle hjælpe til med at imødekomme behovet i starten.
2014: Fixelancen på Nationalmuseet
Den første fixelancen blev fornemt pensioneret på Nationalmuseet, der valgt at udstille den som en del af fortællingen om, hvordan sociale forandringer kan skabes i civilsamfundet.
I dag
I 2019 genstartede foreningen MINORITET og Antidote Danmark, med støtte fra Oak Foundation Danmark, Fixelancen i 2019: Købte en ny ambulance i Tyskland, byggede den om og rullede den ud på gaden.

Vesterbro er netop ikke den eneste bydel, hvor stofbrugere dør af overdoser. Derfor er der også behov for at afsøge nye områder og indsamle viden om stofbrugernes behov. Samtidig har stofbrugerne kaldt Fixelancen tilbage til Vesterbro – de vil gerne have det lille alternativ til de store etablerede faste steder.

Den Ny Fixelance tilbyder også uddannelser i brug af antidote-næsesprayen, der stopper overdoser og redder liv.