MODGIFT

Hvis en stofbruger bliver bleg, har blå læber eller fingernegle, har svagt åndedræt samt meget svag puls, kan det være tegn på at vedkommende har fået en overdosis. Når man får en overdosis begynder hjertet at slå meget langsomt og hvis man ikke får en modgift og livreddende førstehjælp indenfor kort tid dør man. Modgiften neutraliserer stoffet i kroppen og gives som næsespray. Stoffet virker som regel inden for et minut. Alle frivillige som er tilknyttet det mobile fixerum har taget et stofbruger-førstehjælps-kursus, hvor vi har lært at bruge modgiften.

Din støtte til modgift går til indkøb af medicin, førstehjælpsudstyr + stofbruger-førstehjælps-kurser.

FORENINGEN FIXERUM ER NEDLAGT

Københavns Kommune har overtaget begge vores fixelancer. Foreningens mission er derfor fuldført og vi har nedlagt os selv.

Vi takker alle der har støttet os Uden jeres støtte var det ikke lykkedes at få gang i Fixerum i Danmark. Uden jer var det ikke lykkedes at opstarte og drive to fixelancer uden offentlig støtte!