Vi kan ikke alt alene

Der er mange, der bakker op om og lægger kræfter i, at Fixelancen kan få asfalt under dækkene og slå dørene op.

Den Ny Fixelance er etableret i samarbejde mellem Antidote Danmark og Foreningen MINORITET, der arbejder med gadens minoriteter. Foreningen udgiver blandt andet de to gadeblade ILLEGAL! Magasin og STRADA, hvor der løbende bliver informeret om indsatsen med Den Ny Fixelance.

Vi samarbejder med Brugerforeningen for Aktive stofbrugere og Brugernes Akademi, der bidrager med stofbruger relevante vinkler på at nå målgruppen. Der afholdes blandt andet kurser i fællesskab for at udbrede Antidote.

Vi arbejder også hele tiden på at samle og udvikle ny viden om området. Derfor samarbejder vi bl.a. også med Center for Rusmiddelforskning om at lave udvidet dokumentation omkring vores indsats og på feltet generelt.

Den Ny Fixelance er støttet af Oak Foundation. Det er vi utrolig glade for.